Bases legals del concurs “Menú de guardia” de Vilardell Digest

 

I. EMPRESA ORGANITZADORA

 L’organitzador de la promoció és Laboratoris Vilardell, S.A. (d’ara endavant, “Vilardell Digest”) amb domicili social en C/ Constitució, 66-68 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona (Espanya), i proveïda de NIF A08652505. Aquesta entitat serà qui dirigirà totes les comunicacions i notificacions relatives al desenvolupament de la promoció.

 

II. FINALITAT

La finalitat del concurs és promoure la campanya de comunicació de Nadal, que té com a motiu homenatjar el treball dels farmacèutics durant la pandèmia, mitjançant l’enviament per part de la marca Vilardell Digest de 48 menús a les farmàcies que estiguin de guàrdia el 24 de desembre de 2020.
Aquesta promoció és gratuïta i no implica en si mateixa cap mena de compra de producte o servei.

 

III. PREMI

El premi serà l’enviament d’un menú (PVP 70,00€) elaborat pel xef Roberto Bosquet en el qual s’inclou:
– Primer plat: timbal d’arròs nerone amb alvocat i mango amb amaniment de soia, sèsam i llima.
– Segon plat: Pollastre thai.
– Natilla de plàtan i cacau amb melmelada de gerds i granola (sense gluten).

Vilardell Digest es compromet al fet que el premi sigui d’iguals característiques a les del premi anunciat i/o al fet que el seu valor econòmic sigui igual o major al del premi anunciat. En cap cas es canviaran els premis pel seu valor en metàl·lic. Els premis són personals i intransferibles

Els premis el valor dels quals siguin superiors a TRES-CENTS (300,00) EUROS (tant en metàl·lic com en espècie) estaran subjectes a retencions d’I.R.P.F. establertes per la normativa fiscal vigent. Vilardell Digest s’encarregarà de la gestió a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que pogués procedir en nom del guanyador, emetent el seu corresponent certificat de retencions amb les dades del premi i la retenció aplicada a cada guanyador perquè aquest l’inclogui en la seva declaració anual de l’I.R.P.F. Amb la finalitat que puguin ser efectuades les retencions, el guanyador haurà d’acceptar el premi per escrit adjuntant a més una fotocòpia del seu DNI o Targeta de Residència.

 

IV. MECÀNICA DEL CONCURS I PARTICIPACIÓ

La mecànica que regeix el concurs és la que es descriu a continuació:

1.- Podran participar en el concurs, de forma totalment gratuïta, totes aquelles persones majors de 18 anys, amb residència legal en territori peninsular espanyol i Illes Balears el treball del qual estigui vinculat a una farmàcia (titular de farmàcia, responsable de compres de farmàcia, tècnica de farmàcia, auxiliar de farmàcia).

2.- L’acció es comunicarà als participants per part de l’empresa a través de la pàgina professional de Facebook i Instagram; així com a través de les bases de dades legítimes de LABORATORIS VILARDELL S. A.

Les RRSS, Facebook i Instagram, ni avalen, ni administren de cap manera aquesta promoció, ni estan associats a ella i, per tant, no tenen cap responsabilitat sobre ella.

3.- El participant podrà participar emplenant els camps del FORMULARI localitzat en: https://menudeguardia.vilardelldigest.com/

4.- L’assignació dels premis es farà mitjançant concurs amb un jurat format per membres de l’equip creatiu i de negoci de Vilardell Digest, que seleccionaran d’entre les participacions que reuneixin les condicions de les presents Bases Legals, el comentari de les quals reflecteixi una “forma creativa de com passaran el Nadal a la farmàcia”.

5.- El premi pel guanyador consta d’un menú de Nadal especial elaborat pel xef Roberto Bosquet. La farmàcia podrà seleccionar fins a un màxim de TRES MENÚS per als professionals que treballin la nit del 24 de desembre en el FORMULARI disponible en: https://menudeguardia.vilardelldigest.com/

Es triarà als guanyadors que compleixin amb tots els requisits d’aquestes bases legals, en cas contrari, es procedirà a seleccionar a un altre/a guanyador/a.

Vilardell Digest contactarà amb el/la guanyador/a en un termini màxim de 5 dies, des de la finalització del concurs, mitjançant un correu electrònic a l’adreça de correu facilitada en el FORMULARI, indicant tots els guanyadors de l’acció, així com els detalls del lliurament del PREMI.

6.- El/la guanyador/pel mer fet de participar en el concurs accepta la publicació del seu nom en Facebook i Instagram mitjançant post, així com per enviament de correu electrònic a les bases de dades de Laboratoris Vilardell.

 

 V. ÀMBIT I DURADA

Àmbit territorial:

Aquesta acció tindrà lloc a les ciutats de Madrid i Barcelona.

Àmbit personal:

Podran participar totes aquelles persones majors de 18 anys, amb residència legal en territori peninsular espanyol, Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla i el lloc de treball del qual estigui vinculat a una farmàcia (titular de farmàcia, responsable de compres de farmàcia, tècnica de farmàcia, auxiliar de farmàcia…).

No podran participar totes aquelles persones que siguin treballadors de LABORATORIS VILARDELL, S.A. o de qualsevol empresa del grup, ni els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat.

Àmbit temporal:

Durant el 15 de desembre de 2020 i el 20 de desembre de 2020.

 

 VI. RESPONSABILITAT DE L’ORGANITZADOR.

Vilardell Digest s’exclou de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les xarxes de telecomunicacions a través de la pàgina web https://menudeguardia.vilardelldigest.com/

La pàgina serà utilitzada exclusivament amb finalitats legítims. La informació facilitada en el lloc web no contindrà cap material i/o declaració que violi o infringeixi de qualsevol manera els drets de tercers participants.

Queda terminantment prohibit qualsevol tipus de contingut il·legal, amenaces, difamacions, que constitueixin un atemptat contra la privacitat, i en general qualsevol contingut vulgar, obscè, indecent o que impliqui responsabilitat criminal o civil o infringeixi qualsevol disposició legal. La informació que no compleixi amb aquestes previsions serà eliminada sense prèvia notificació.

Modificacions i/o annexos:
Vilardell Digest es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin justificades o no perjudiquin els participants, i es comuniquin a aquests.

L’organitzador no respondrà dels casos de força major que poguessin impedir al guanyador el gaudi total o parcial del seu premi.

Vilardell Digest quedarà exempta de tota responsabilitat en el cas que aquesta promoció no pogués realitzar-se, bé per fraus detectats en aquesta, errors tècnics, o qualsevol altre motiu que no estigui sota el control del promotor, i que afecti el normal desenvolupament de la promoció. En aquest cas, Vilardell Digest es reserva el dret a cancel·lar, modificar, o suspendre la mateixa, incloent la pàgina web de participació.

 

VII. DETECCIÓ DE PARTICIPACIÓ FRAUDULENTA.

Vilardell Digest es reserva el dret d’excloure de la present promoció a aquells usuaris que sospiti o detecti que hagin participat de qualsevol manera fraudulenta, inclosa la manipulació del programa informàtic, podent sol·licitar qualsevol tipus de documentació dels participants. En el supòsit que el participant no pugui o no vulgui lliurar algun document sol·licitat, serà immediatament eliminat de la promoció. Si el participant resultés no complir amb els requisits exigits en les presents bases, o les dades proporcionades per a participar no anessin vàlids o no donés les dades necessàries que li siguin sol·licitats, no accedirà al premi objecte de la promoció.

Vilardell Digest es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la promoció.

VIII. CESSIÓ DE DRETS

Els participants de la present promoció cediran Vilardell Digest accepten que les seves dades seran tractades per Laboratoris Vilardell S. a. amb domicili social en C/ Constitució, 66-68 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona (Espanya), i proveïda de NIF A0865250, com a responsable del seu tractament, amb les finalitats d’informar-lo i demanar la seva opinió sobre ofertes, productes i serveis de la citada societat i realitzar estudis de mercat, a través de qualsevol mitjà, així com per a realitzar tractaments a fi d’adequar les nostres comunicacions al seu perfil particular.

En el cas que el participant desitgi revocar el consentiment atorgat, així com exercitar els seus drets de rectificació, cancel·lació, oposició o portabilitat de dades, o que els mateixos no siguin utilitzats per a oferir-li informació de terceres empreses, pot dirigir-se a Laboratoris Vilardell S. a. amb domicili social en C/ Constitució, 66-68 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona (Espanya) o al correu electrònic contacto@labvilardell.com.

Per a obtenir més informacions de com tractem les dades si us plau consulti la nostra política de privacitat https://vilardelldigest.com/politica-de-privacidad/


IX. FUR

Les participants i l’empresa organitzadora accepten que qualssevol controvèrsies que poguessin sorgir en la interpretació o execució d’aquestes bases quedaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.